کودک مُعبر

می گویند انوشیروان شبی خواب دید که با خوکی از یک قدح آب می خورد.زمانی که از خواب بیدار شد بسیار خشمگین و افسرده بود،وزیرش را خواست و گفت:

-این خواب را تعبیر کن.

وزیر هرچه فکر کرد، عقلش به جایی قد نداد .دستور داد تمام معبران را احضار کنند ،اما آنان نیز نتوانستند خواب شاه را تعبیر کنند.انوشیروان سه روز به وزیرش مهلت داد و گفت:

-یا تعبیر خواب را بیاور یا سر خود را به دست جلاد بسپار.

وزیر شنیده بود که در خارج از شهر،زاهدی معتکف غاری است و کرامات بسیار دارد.به قصد دیدار او سوار بر اسب شد و به راه افتاد ،اما در سرکوچه با جمعی از کودکانی که بازی  می کردند مواجه شد .یکی از کودکان ،همین که وزیر را دید ،فریاد زد:

-تعبیر خوابی که می خواهی نزد من است !

وزیر گفت:

-تو چگونه جرات می کنی چنین ادعایی داشته باشی؟

کودک گفت:

-مرا پیش پادشاه ببر ،اگر خوابش را تعبیر نکردم بگو تا سر مرا جای سر تو بزنند.

وزیر پرسید:

-اسم تو چیست ؟

کودک پاسخ داد:بزرگمهر!

وزیر،کودک را نزد انوشیروان دادگر برد.شاه به گمان اینکه وزیر او را دست انداخته است ،سخت ناراحت شد.

 بزرگمهر گفت:

-شما تعبیر خوابتان را خواسته اید،او هم مرا آورده تا پاسخ بدهم.

انوشیروان گفت:

-بگو ببینم چه تعبیر می کنی؟

بزرگمهر گفت:

-در حرمسرای شاه بانویی با غریبه ای معاشرت دارد.

انوشیروان برافروخته شد و غضبناک پرسید:

-از کجا می توانیم ثابت کنیم؟

بزرگمهر گفت:

-بگو تمام زنان حرمسرا در مقابل شما حاضر بشوند، مقصر را خواهید شناخت.

انوشیروان ،چنان کرد و به همه زنان خیره شد .یکی از آنان ،همین که مقابل سلطان رسید،شروع به لرزیدن کرد .انوشیروان دستور پرس و جو داد وبالاخره واقعیت ، آنچه بزرگمهر گفته بود محرز شد.

(بزرگمهرکیست؟)

/ 29 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عباس

سلام...شما قصد آپ کردن ندارید آیا؟...یا حق

عباس

سلام...نه تو انگار قصد آپ کردن نداری ...با زبون خوش مینویسی یا باید خواهش کنم...آپدیت پیییییلیییییززززز...یا حق

عباس

سلام...اونقدر میام کامنت میذارم تا از رو بری و آپ کنی...یا حق

عباس

سلام...من بازهم اومدم ارجاع به کامنت قبلی...یا حق

عباس

سلام...من باز هم اومدم ...خیلی هم خوش اومدم (با لهجه فریدون زندی)...فکر کردی چی بازم میام...یا حق

ریحانه رجبی

سلام نازبانو جونم. وبلاگت قشنگ و دوست داشتنیه. میخواستم اگه ممکنه وبلاگ منو لینک کنی و تو این زمینه یه نموره کمکم کنی مرسی

علی

بسیار درهم بر هم و نامرتب